Jäsen- ja kilpailulisenssimaksut

Kilpailukauden 2021 jäsen- ja kilpailulisenssinmaksujen maksaminen.

päivitetty 25.3.2021

Alla linkki jonka kautta pääsee tekemään ja maksamaan Suomen JetSport Liiton jäsenhakemukseen kaudelle 2021.

Jäsenhakemus kaudelle 2021 sekä jäsenmaksun maksaminen 

Jäsenmaksun maksaneille toimitetaan maksun yhteydessä linkki, jonka kautta pääsee tekemään/maksamaan kilpailulisenssihakemuksen kaudelle 2021.

HUOM!!!
Kauden 2021 lisenssin lunastettua saat osallistua ulkomailla ajettaviin IJSBA:n alaisuudessa ajettaviin kisoihin.
Mikäli kilpailija haluaa osallistua UIM alaisiin kilpailuihin hänen tulee olla yhteydessä SJSL:n, josta kilpailija saa ohjeet ja tarvittavat lomakkeet UIM kv-ohjaajalisenssin anomiseen SPV:ltä (Suomen Purjehdus ja Veneily)
UIM:n kv-ohjaajalisenssi on maksullinen (ei sisälly SJSL:n kilpailulisenssiin).

Hinnat:

Liiton jäsenmaksu
– jäsenmaksut: aikuiset, juniorit,  toimihenkilöt    50€
– freestyle ja suihkulautailu jäsenmaksun ei jäsenmaksua sisältyy kertalisenssiin.

Kilpailulisenssit:

 • aikuiset (yli 15 vuotiaat) 150€
 • juniorit (alle 16 vuotiaat) 20€HUOM!!!
  Lisenssimaksut eivät sisällä vakuutusta, kilpailija voi lunastaa OP-sporttiturvan SJSL:n kautta tai käyttää omaa vakuutusta, joka on voimassa vesijettien kilpailutoiminnassa.
  OP-sporttiturva tuoteseloste 451694f_Suomen Jetsportliitto_FI (3)

  *Omaa vakuutusta käyttävän kilpailijan tulee toimittaa SJSL:lle vakuutustodistus, josta selviää että vakuutus on voimassa vesijettien kilpailutoiminnassa.

  Kertalisenssit:
  – Rataluokat 120€ sis. OP-sporttiturva 7 vrk:n lisenssivakuutuksen sekä kilpailun aikaisen jäsenyyden yhdistyksessä.
  OP-sporttiturva tuoteseloste : 451695f_Suomen Jetsport_kerta_FI (3)

  – Freestyle ja suihkulautailu kertalisenssi 20€ ei sisällä vakuutusturvaa, mutta sisältää kilpailun aikaisen jäsenyyden yhdistyksessä

  Kertalisenssin lunastaneilla oikeus osallistua yhdistyksen kokouksiin ilman puhe- ja äänioikeutta.

Jäsen-/lisenssimaksut on maksettava viimeistään vuorokausi ennen kilpailua, myös kertalisenssit.


Urheilun eettiset periaatteet ja niiden noudattaminen

Liitto ja sen jäsen sitoutuvat noudattamaan kulloinkin voimassaolevaa Suomen
Antidopingtoimikunta ADT ry:n vahvistamaa antidopingsäännöstöä ja Kansainvälisen lajiliiton
antidopinsäännöstöä sekä Kansainvälisen Olympiakomitean antidopingsäännöstöjä.

Dopingrikkomukset ja antidopingsäännöstöön sitoutuneelle henkilölle niistä määrättävät
seuraamukset on määrätty edellä mainituissa antidopingsäännöstöissä.

Antidopingsäännöstöön sitoutunut henkilö voi joutua korvaamaan dopingrikkomuksella
aiheuttamansa vahingon seuralle, lajiliitolle sekä kansainväliselle lajiliitolle.

Näitä sääntöjä, kilpailusääntöjä, antidopingsääntöjä, hyviä tapoja tai urheilun eettisiä arvoja tai
urheilun reilunpelin periaatteita vastaan rikkonutta jäsentä liitto voi rankaista antamalla
varoituksen, peruuttamalla kilpaililisenssin tai erottamalla jäsen liitosta.

Mikäli liitto rankaiseen jäsentään, hän ei vapaudu velvollisuuksistaan liittoa kohtaan.

Urheilun eettisten periaatteiden vastaista toimintaa on:

– Urheilulle vieraiden aineiden käyttö
– Huumeiden ja dopingaineiden käyttö tai käytön edistäminen
– Julkinen häiritsevä esiintyminen alkoholin vaikutuksen alaisena kilpailu- ja
– harjoitustilanteissa
– Tupakan ja tupakkatuotteiden käytön yhdistäminen urheilutilanteisiin
– Epäasiallinen käyttäytyminen kilpailu- ja harjoitustilanteissa
– Väkivalta, törkeä kielenkäyttö ja epäasiallinen arvostelu, tuomarin harhautus ja muu
sääntökikkailu
– Urheiluhuijaus
– Kilpailutilan tai -välineiden manipulointi
– Tuloksista etukäteen sopiminen
– Vedonlyönti
– Vedonlyönti omasta kilpailusta
– Lahjonta
– Tuomareiden, kilpakumppaneiden, valmentajien tai toimitsijoiden lahjominen tai sen
yritys tuloksen manipuloimiseksi
– Sukupuolinen häirintä

Liiton hallitus päättää myös muista kurinpitotoimista ja niiden yhteydessä annettavista
rangaistuksista, jolloin noudatetaan liiton sääntöjä ja määräyksiä.
Ennen erottamista jäsenelle on varattava tilaisuus tulla kuulluksi.
Päätös tulee voimaan heti ja sen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon viisi päivää sen jälkeen, kun päätös on lähetetty hänelle kirjatussa kirjeessä.

Erotetulla ei ole oikeutta vaatia takaisin seuralle suorittamiaan maksuja.


Mikäli kysyttävää ole yhteydessä SJSL:n sähköpostitse info@sjsl.fi.