SJSL Sääntökirja 2021

Päivitetty 9.3.2021

Yleistä

SJSL:n kilpailuissa seurataan UIM:n sääntöjä. Jokaisen kilpailijan on tunnettava UIM:n ja SJSL:n sääntökirjat.

Tässä dokumentissa on Suomen kansalliset poikkeukset.

Huom! Kilpailujohtaja tekee aina lopullisen päätöksen, se voi poiketa molempien sääntökirjojen säännöistä.

UIM:n sääntökirja 2021 löytyy heidän kotisivuilta (lataus saattaa kestää pitkään)
https://www.uim.sport/Documents/Document/2021%20Aquabike%20Rulebook%20-%20Published%20on%2022.12.20.pdf
Sisällysluettelo

 1. Kilpailuluokat kaudella 2021
 2. Kansallinen poikkeus luokkasäännöissä 2021
 3. Ikärajat kilpailuluokissa
 4. Luokkien SM-arvo ja pisteet
 5. Kilpailulisenssi
 6. Anti-doping sääntö
 7. Kilpailuvarusteet
 8. Turvatarkastus ja katsastus
 9. Kilpailunumerot
 10. Laitemäärät startissa
 11. Protestit
 12. Vastalauseet ja vetoomukset sekä vastalauseisiin verrattavat kirjelmät
 13. Rangaistukset

1. Kilpailuluokat kaudella 2021

SKI
Ski GP1
Ski GP2
Ski GP3
Ski Beginners Cup
Ski Freestyle
Old school Freestyle
Vintage
Team Endurance

RUNABOUT
GP2
GP4
SPARK Beginners Cup (GP4)
SPARK Lady Cup (GP4)
Team Endurance

 • Junioriluokat järjestetään Ski GP3 ja Runabout GP4:ssä, jos kilpailijoita ilmoittautuu luokkiin.
 • Kilpailulähtöjä ajetaan 2 / rataluokka / kilpailu
 • Kilpailulähtöjen pituus 15 min + 1 kierros (beginners 10 min + 1 kierros)

Vintage luokan osalta lähtöjen määrä ja kesto ilmoitetaan kilpailukutsussa.

Freestyle 3 min suorituksissa arvostellaan 5 osa-aluetta, joiden perusteella jaetaan suorituspisteet kilpailijoille.

Ski/Runabout Team SM Endurance 
SM osakilpailujen yhteydessä pyritään järjestämään yksi runabout Team SM Endurance kilpailu, jossa ajetaan 1-3 kuljettajan tiimein 45min + 1 kierros 

Kaikki luokat pyritään ajamaan omina lähtöinä. Mikäli jossakin luokassa on vain muutama kilpailija, voidaan luokkia yhdistää. Luokkien yhdistämisestä päättää kilpailujohtaja.

Beginners luokka
 tarkoitettu uusille kuljettajille. Aikaisemmilla kausilla SM-sarjaa osallistuneilla kilpailijoilla mahdollisuus hakea kirjallisella hakemuksella liitolta oikeutta osallistua Beginners luokkaan.

Beginners luokan kilpailija voi osallistua myös SM-luokkiin.


2. Kansallinen poikkeus luokkasäännöissä 2021
– Runabout GP4 luokassa sallitaan Suomessa Sparkien lisäksi mm. Sea-Doo gti90,
 Yamaha EX. Runabout GP4 luokan poikkeussääntö voimassa Suomessa kauden 2021.

Muuten luokkien osalta noudatetaan voimassa olevia UIM:n sääntöjä.

3. Ikärajat kilpailuluokissa 
– Runabout GP4, Runabout SPARK beginners (GP4), SPARK lady cup (GP4) luokissa kuljettajan alaikäraja on 13 vuotta.
– Runabout GP1, GP2 ja GP3 luokissa kuljettajan alaikäraja on 15 vuotta.
– Ski luokissa alle 15-vuotias kuljettaja voi osallistua kilpailuun huoltajansa suostumuksella, mikäli ajotaidoista ja kyvykkyydestä on riittävän vahva näyttö. Päätöksen tekee kilpailujohtaja yhdessä ratatuomariston kanssa.

4. Luokkien SM-arvo ja pisteet
Luokan SM arvo myönnetään, jos luokkaan osallistuu kauden aikana vähintään seitsemän kuljettajaa.

Täydet SM pisteet jaetaan, jos kilpailijoita on ilmoittautunut kilpailuun vähintään viisi (5), jos alle viisi kilpailijaa pisteet puolitetaan.

Endurance luokissa pisteet puolitetaan mikäli kuljettajia/joukkueita on kolme (3) tai vähemmän.

Kaikkien lähtöjen pisteet lasketaan mukaan SM-pisteisiin.

Tasapisteissä eniten erävoittoja saanut voittaa. Tämä pistelaskujärjestelmä ei koske endurancea.

5. Kilpailulisenssi
Kilpailemisen edellytyksenä on 15 vuoden ikä ja maksettu jäsenmaksu ja kilpailulisenssi, sekä kilpailumaksu. Kilpailulisenssin saamiseksi tulee uuden kuljettajan antaa kilpailunjohdolle ajonäyte sekä suorittaa kirjallinen sääntökoe, joilla kilpailujohtaja varmistaa kuljettajan kyvyn käsitellä laitetta sekä että heillä on riittävä sääntötuntemus. Näyttötilaisuuksia järjestetään tarvittaessa jokaisen kilpailupäivän aamuna.
Alle 15-vuotias kuljettaja voidaan myöntää kilpailulisenssi huoltajan suostumuksella, mikäli ajotaidoista ja kyvykkyydestä on riittävän vahva näyttö ja kuljettajalla on riittävä sääntötuntemus.

6. Anti-doping sääntö
Kilpailulisenssin myöntämisen edellytyksenä on, että kilpailija hyväksyn ja sitoituu noudattamaan UIM/SPV/SJSL sekä IJSBA:n anti-doping sääntöjä.

7. Kilpailuvarusteet
Kilpailussa pakollisia ajovarusteita ovat:

– Kelluntaliivit. Kilpailukäyttöön hyväksytyt, eli vähintään neljällä soljella tai ns. sivusta
  puettavat liivit yhtenäisellä selkä- ja rintakappaleella ja vähintään yhdellä soljella.
– Kypärä. Niin sanottu crossimallinen kypärä, kiinteällä leukasuojalla varustettu kypärä.
  Kypärässä tulisi suosia kirkkaita värejä, ne erottuvat paremmin vedestä.
  Kokomusta kypärä on kielletty.
– Selkäpanssari
– Kovapohjaiset jalkineet
– Vetolenkki. Jokaisessa jetissä tulee olla narulenkki keulassa mahdollista hinausta varten.
– Runabout luokissa säärisuojat

8. Turvatarkastus ja katsastus
Kaikki laitteet ja varusteet tarkistetaan ennen jokaista kilpailua. Tässä todetaan, että laite on turvallinen kilpailemiseen ja varmistutaan siitä, että kuljettaja ja varusteet ovat kilpailukunnossa.

Kilpailujohtaja yhdessä ratatuomariston kanssa voi vaatia laitteen katsastusta erän jälkeen. Tässä tarkistetaan laitteen sopivuus siihen luokkaan missä sillä on ajettu.

9. Kilpailunumerot
Numeroiden tulee olla selkolukuisia, mustia ja numeropohjan tulee olla valkoinen (30 x 30 cm).
Myös vähintään 20 cm korkeat selkeästi luettavissa olevat kilpailunumerot sallitaan Suomessa.

10. Laitemäärät startissa
Runabout luokkien starteissa suurin sallittu laitemäärä on 14.
Ski luokkien starteissa suurin sallittu laitemäärä on 18.

11. Protestit
Protesti tulee tehdä kirjallisena 30 min tuloksien julkaisusta kilpailun tuomaristoon kuuluvalle henkilölle. Protestimaksu on 200€, joka luovutetaan kuljettajalle, josta protesti tehdään, mikäli protesti todetaan aiheettomaksi. Protestin voi tehdä vain kilpailija, joka on osallistunut kilpailulähtöön johon protesti kohdentuu.

12. Vastalauseet ja vetoomukset sekä vastalauseisiin verrattavat kirjelmät
Tuomariston päätökseen tyytymättömän kilpailijan on ilmoitettava tyytymättömyytensä päätökseen tuomariston jäsenelle kirjallisesti puolen tunnin kuluessa siitä, kun päätös on julkaistu.

(Vastalause)
Vastalauseen voi allekirjoittaa ainoastaan kilpailija tai hänen holhoojansa, jos kilpailija on alaikäinen.

Kilpailutuomaristolle vastalauseen tehnyt kilpailija voi hakea muutosta päätökseen nopeuskilpailutoimikunnalta (Vetoomus). Tämä hakemus on toimitettava SPV:n NKT:lle kirjallisena viiden (5) päivän kuluessa siitä, kun hakemusta koskeva päätös tiedotettiin osapuolille.

Kilpailija, joka ei ole tehnyt vastalausetta kilpailutuomaristolle, ei voi vedota kilpailutuomariston päätöksestä NKT:lle.

SPV:n NKT:lle osoitettu muutoshakemus maksaa 1000 euroa. Jos vetoomus on pätemätön tai se hylätään, maksua ei palauteta. Mikäli vetoomus hyväksytään, NKT voi päätöksellään palauttaa maksu(t) kilpailijalle.

SPV:n NKT:n on käsiteltävä vetoomus ja annettava päätöksensä kahden kuukauden kuluessa vetoomuksen tekemisestä.

Jos kilpailun järjestäjän todetaan tehneen vetoomukseen johtaneen virheellisen, säännönvastaisen päätöksen, voidaan järjestäjä velvoittaa suorittamaan liitolle NKT:n kokouskuluista enintään 1000 euroa.

SPV:n NKT:n vedonnut kilpailija voi vedota toimikunnan päätöksestä edelleen SPV:n Vetoomuslautakunnalle viiden (5) päivän kuluessa siitä, kun vetoomusta koskeva päätös tiedotettiin hänelle. 

Vetoomusmaksu on 1200 euroa. Jos vetoomus on pätemätön tai se hylätään, maksua ei palauteta. Mikäli vetoomus hyväksytään, Vetoomuslautakunta voi päätöksellään palauttaa maksu(t) kilpailijalle.

Kilpailija, joka ei ole tehnyt vetoomusta SPV:n NKT:lle, ei voi vedota sen päätöksestä Vetoomuslautakuntaan.

Vetoomuslautakuntaan voi vedota vain itseään koskevista SPV:n NKT:n päätöksistä.

Vetoomuslautakunnan on noudatettava vetoomuksen käsittelyssä kansallisten kilpailusääntöjen ja UIM:n 400-säännöstön määräyksiä ja näiden sääntöjen henkeä.  Vastalause- ja vetoomusasioissa on annettava asianosaisille mahdollisuus tulla kuulluksi ennen päätöksen tekoa.

Vastalause- ja vetoomusasioissa on kaikilla osapuolilla oltava mahdollisuus antaa lausuntonsa vastapuolen esittämistä asioista. Vastineita vastapuolen esittämään aineistoon voidaan antaa vain kahdesti ja kummaltakin osapuolelta käsittelyyn hyväksytään enintään sama määrä vastineita. Kaikkien osapuolten asiakirjojen loppulausuntoineen ja mahdollisine uusine loppulausuntoineen tulee olla vetoomusta käsittelevän elimen käytettävissä vähintään viikkoa ennen päätöskokousta, uhalla että niitä ei oteta huomioon.

SPV:n NKT voi käsitellä tai olla käsittelemättä vastalauseisiin verrattavia SPV:n NKT:lle osoitettuja kirjeitä.  Tällaisten ja muiden kirjelmien käsittelemisestä SPV:n NKT perii maksua 500 euroa, jonka se voi päätöksellään palauttaa. 

Nämä yllä mainitut maksut NA vahvistaa vuosittain. Maksu(t) on maksettava aina ko. kirjelmää tai vetoomusta jätettäessä. 

SPV eikä SJSL ei ole korvausvelvollinen kilpailijoiden taloudellisista menetyksistä.

13. Rangaistukset
Yleistä
Jokaisesta todistetusta UIM:n säännön, kansallisten kilpailumääräysten tai kilpailujen lisämääräyksien rikkomisesta voidaan rangaista. Rangaistukset voidaan antaa kilpailijalle, tiimin jäsenelle, kilpailukaluston omistajalle, toimitsijalle, järjestäjälle tai järjestäjän edustajalle.

Dopingrikkomukset ja antidopingsäännöstöön sitoutuneelle henkilölle niistä määrättävät seuraamukset on määrätty antidopingsäännöstöissä ja rangaistuksissa noudatetaan myös UIM:n sääntöjä.

Antidopingsäännöstöön sitoutunut henkilö voi joutua korvaamaan dopingrikkomuksella
aiheuttamansa vahingon seuralle, lajiliitolle sekä kansainväliselle lajiliitolle.

Näitä sääntöjä, kilpailusääntöjä, antidopingsääntöjä, hyviä tapoja tai urheilun eettisiä arvoja tai
urheilun reilunpelin periaatteita vastaan rikkonutta jäsentä liitto voi rankaista antamalla
varoituksen, peruuttamalla kilpailijalisenssin tai erottamalla jäsen liitosta.

Mikäli liitto rankaisee jäsentään, hän ei vapaudu velvollisuuksistaan liittoa kohtaan.

Rangaistukset dopingin käytöstä

Liitto ja sen jäsen sitoutuvat noudattamaan kulloinkin voimassaolevaa Suomen
Antidopingtoimikunta ADT ry:n vahvistamaa antidopingsäännöstöä ja Kansainvälisen lajiliiton
antidopingsäännöstöä sekä Kansainvälisen Olympiakomitean antidopingsäännöstöjä.