Sporttiturva

Vakuutuskausi 1.4.2024 – 31.3.2025

Sporttiturva vakuutuksia on tarjolla kahta eri vaihtoehtoa.

Koko kauden kaudella 2024                  hinta 80€ +  Suomisportin palvelumaksu 2€
(voimassa osto hetkestä (aikaisintaan 1.4.2024- 31.3.2025)
* Vakuutusnumero 06-21950

Kertavakuutus                                            hinta 40€ + Suomisportin palvelumaksu 2€
(voimassa 7vrk)
* Vakuutusnumero 06-221950


Sporttiturva lyhyesti

Sporttiturvasta korvataan, kun loukkaannut äkillisen tapahtuman seurauksena – esimerkiksi akillesjänne repeää tai polvi
menee sijoiltaan. Myös rasitusmurtuma tai sen esiaste korvataan, mikäli se ilmenee äkillisen tapahtuman yhteydessä.
Äkillisen tapahtuman tulee sattua Sporttiturvan voimassa ollessa.
• Hoitokorvaus 15 000 € jokaista äkillistä tapahtumaa kohti
• Omavastuu 100 € jokaista äkillistä tapahtumaa kohti
• Haittakorvaus 30 000 €
• Kuolinkorvaus 8 500 €.
Lisätietoja ja toimintaohjeet sivuilta vahinkoapu.pohjola.fi ja op.fi sekä palvelunumerosta 0303 0303. Sporttiturvan vakuutusehdot L2401.

Missä tilanteissa Sporttiturva on voimassa?

Missä tilanteissa Sporttiturva on voimassa?
Sporttiturva on voimassa kaiken ikäisillä Suomen JetSport
Liiton (SJSL), Union internationale motonautique (UIM),
International Jet Sports Boating Association (IJSBA) sekä
niihin rinnastettavien lajiliittojen järjestämissä sekä niiden
alaisten liittojen/seurojen järjestämissä kilpailuissa ja muissa
alla mainituissa tapahtumissa.
• harjoitus, joka on lajille ominaista tai
valmennusohjelman mukaista
• kilpailumatkalla ja koulutus-, liikunta- sekä
valmennusleirillä koko ajan
• flyboard -toiminnassa
sekä näihin välittömästi liittyvillä meno- ja paluumatkoilla
niin kotimaassa kuin ulkomaillakin enintään 3 kk pituisilla
matkoilla.

Sporttiturva on määräaikainen

Sporttiturva tulee voimaan 1.4.2024, kun maksat sen
huhtikuun 2024 aikana. Jos maksat myöhemmin, se tulee
voimaan maksupäivänä klo 24.00 tai maksuhetkestä.
Säilytä maksutosite, josta käy ilmi maksuaika. Sporttiturva
päättyy 31.3.2025.


Tuoteselosteet

Sporttiturvavakuutus 2023


Sporttiturva kertavakuutus (voimassa 7 vrk) 2023


Siirry lunastamaan oma Sporttiturvasi SUOMISPORT
.FI sivustolta